maanantai 21. toukokuuta 2012

Auta Wikipediaa

Aika usein katson Wikipediasta tietoa aiheesta, jota en kovin hyvin tunne. Valitettavasti sitä ei voi vielä suositella ympäristöoikeudellisen tiedon lähteeksi. Ympäristöoikeuteen liittyviä artikkeleita on vähän, ja nekin ovat usein vanhentuneita tai virheellisiä.

Mitä saa Wikipediasta irti esimerkiksi ihminen, jonka asuinpaikan lähellä käynnistyy kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely, YVA?

Ensiksi hän voinee surfata kohtaan "kaivosten lupa-asiat". Se alkaa seuraavasti:

"Suomessa kaivostoimintaan tarvitaan Kauppa- ja teollisuusministeriöltä haettava kaivoskirja sekä ympäristölupa, jonka myöntää ympäristölupavirasto"

Valitettavasti lause on ennättänyt vanhentua jo monenkertaisesti: Kauppa- ja teollisuusministeriö lakkautettiin 1.1.2008. Tilalle tuli työ- ja elinkeinoministeriö, mutta sekin on jo vanhentunutta tietoa, kun kaivosten lupa-asiat siirrettiin vuonna 2011 TUKESille. Lisäksi ympäristölupavirastojen tehtäviä alkoivat vuonna 2010 hoitaa aluehallintovirastot, ja kaivosluvat ovat uusissa hankkeissa korvanneet kaivoskirjat vuonna 2011. Tämän ensimmäisen lauseen lisäksi melkein koko teksti on muutenkin vanhentunut tai virheellinen.

Seuraavaksi tiedonjanoinen voi kokeilla artikkelia "ympäristövaikutusten arviointimenettely". Se alkaa seuraavasti:

"Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on ympäristöluvan myöntämiseen liittyvä menettely, joka vaaditaan erilaisten hankkeiden suunnittelun yhteydessä silloin, kun ne aiheuttavat merkittäviä ympäristövaikutuksia. YVA:n jälkeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ottaa vastaan arviointiselostuksen ja tekee sen perusteella lupapäätöksen hankkeelle sekä sitten valvoo sen toteutusta."

Tämä ei ole pitänyt koskaan paikkaansa, ja antaa väärän kuvan YVA:n suhteesta lupamenettelyihin. Oikeammin tämä olisi vaikkapa näin: "Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) vaaditaan erilaisten hankkeiden suunnittelun yhteydessä silloin, kun hankkeet aiheuttavat merkittäviä ympäristövaikutuksia. Viranomainen ei saa myöntää tällaiselle hankkeelle ympäristölupaa, rakennuslupaa tai muutakaan hankkeen tarvitsemaa lupaa, ennen kuin YVA-menettely on toteutettu." 

Huomasin myös, että artikkeli "Suomen vesilaki" kertoo vuoden 1961 vesilaista, vaikka uusi vesilaki tuli voimaan tämän vuoden alussa. Suomen jätelaki kertoo vuoden 1994 jätelaista, vaikka uusi tuli voimaan 1.5.2012. Artikkelista "ympäristölupavirastot" ei ilmene, että ne lakkautettiin 1.1.2010, kun niiden tehtävät siirrettiin aluehallintovirastoihin.

Tähän bloggaukseen kuluneen ajan olisi tietysti voinut käyttää paremmin siihen, että olisin opetellut muokkaamaan Wikipediaa ja korjannut näitä virheitä ja lisännyt muista asioista tietoja. Kun oma innostukseni ei kuitenkaan siihen asti ulotu, niin tyydyn toivomaan, että jotkut muut ottaisivat Wikipedian parantamisen tältä osin projektikseen.

22 kommenttia:

 1. Entäpäs jos olisit painanut artikkelin MUOKKAA-nappulaa ja kirjoittanut korjauksen talteen ja painanut lopuksi TALLENNA SIVU -nappulaa. Niin huiman vaikeaa se Wikipedian muokkaaminen on...

  VastaaPoista
 2. Ehkä tuohon minunkin taidoillani pystyy..lupaan yrittää jossain vaiheessa.

  VastaaPoista
 3. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Voisitko vielä selventää mikä antaa YVA-artikkelissa väärän kuvan?

   "YVA on ympäristöluvan myöntämiseen liittyvä menettely"
   vai
   "YVA:n jälkeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ottaa vastaan arviointiselostuksen ja tekee sen perusteella lupapäätöksen hankkeelle sekä sitten valvoo sen toteutusta" vs. "Viranomainen ei saa myöntää tällaiselle hankkeelle ympäristölupaa, rakennuslupaa tai muutakaan hankkeen tarvitsemaa lupaa, ennen kuin YVA-menettely on toteutettu."

   Itse en löydä suoraan eroa jälkimmäisten välillä.

   Hieman harmittaa nähdä YVA-artikkeli niputettuna muiden mainitsemiesi joukkoon, koska se on laajuudeltaan ja sisällöltään aivan eri tasoa. Lähteenä ovat lait, asetukset ja ympäristökeskus. Blogi antaa kuvan että se olisi käyttökelvoton, mikä on mielestäni epäreilu arvio. Tällaiselta se näytti vielä äsken: http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ymp%C3%A4rist%C3%B6vaikutusten_arviointimenettely&oldid=11261926

   Voisitko ensi kerralla korjaamisten yhteydessä yrittää myös iloita artikkelien onnistumisista? Sillä nehän eivät parane jos alkuperäistä ei kukaan arvosta ja korjaajakaan ei ole valmis itse muokkaamaan. Olemme kai yhtä mieltä, että suurin osa YVA-artikkelista oli kuitenkin käyttökelpoista yleismaailmallisen ensyklopedian lukijalle. Useimmista aihealueen artikkeleista ei ole tarjolla edes sen vertaa.

   Poista
  2. Voisitko myös samalla kommentoida artikkelia: http://fi.wikipedia.org/wiki/Ymp%C3%A4rist%C3%B6lupa

   Poista
  3. Se väärä kuva tuli siitä, että YVA liittyisi (jotenkin erityisesti) ympäristölupamenettelyyn ja että YVA:n perusteella Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekisi lupapäätöksen. YVA on kuitenkin itsenäinen menetely, joka päättyy yhteysviranomaisen YVA-selostuksesta antamaan lausuntoon (sen voisi ehkä mainita artikkelissa). Tällä lausunnolla ei kielletä eikä sallita hanketta eikä aseteta sille ehtoja. YVA:n jälkeen tehdään sitten hankkeen vaatimat lupapäätökset ja muut päätökset erillisten hakemusten perusteella. Muitakin lupia voidaan tarvita kuin ympäristölupa ja aina ympäristölupaa ei tarvita lainkaan. Kaikissa lupamenettelyissä YVA otetaan huomioon, mutta YVA:ssa on muitakin tavoitteita kuin tuottaa materiaalia lupamenettelyihin (tiedonsaanti ja osallistuminen). Lupapäätöksiä ei tee YVA-yhteysviranomaisena useimmiten toimiva elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, vaan muut viranomaiset.

   Ja kyllä, arvostan Wikipediaa, käytän sitä, iloitsen sen monista artikkeleista ja tunnen jonkin verran huonoa omaatuntoa siitä, että arvostelen vapaaehtoistyötä siihen itse sanottavasti osallistumatta.

   Poista
  4. Nuo kuulostavat loogisilta täsmennyksiltä ja auttavat varmasti parantamaan artikkelia. Kiitos näistä.

   Oliko ympäristölupa-artikkeli kunnossa?

   Poista
  5. Ympäristölupa-artikkeli on huomaamistani ympäristöoikeudellisista wikipedian artikkeleista varmaan paras (tai varovaisuusperiaatteesta taisi olla parempi).

   Joitain asioita voisi täsmentää, ja jos haluaisi kehittää tästä "täydellisen" tietosanakirja-artikkelin, niin työtä tietyisti olisi vaikka kuinka paljon: asemoida ympäristölupajärjestelmää eri ohjauskeinojen sekaan (luvat eivät ole ainoa vaihtoehto, vaan esim. ilmoitukset, normiohjaus ja/tai jälkivalvonnan painottuminen ovat myös mahdollisia ja käytössäkin esim. pienimuodoisempien toimintojen osalta); esittää kansainvälisiä kehitystrendejä (viime vuosikymmeninä varmaan BAT ja eri päästöjen yhtenäinen tarkastelu); esittää Suomen lupajärjestelmän historiaa ja liittymät EU-oikeuteen (sektorikohtaisista luvista ympäristölupamenettelyn kautta IPPC-direktiivin mukaiseen yhtenäislupaan); lisätä tilastotietoa Suomen ympäristöluvista; referoida kritiikkiä (vaaditaanko liian pieniltä toiminnoilta ympäristölupaa; luontoarvojen joidenkin mielestä puutteellinen huomioon ottaminen); mainita kehittämishankkeet (IE-direktiivin perustuva ympäristönsuojelulain uudistus meneillään), jne.

   Lupaan joskus jotain tehdä johonkin ympäristöoikeudelliseen artikkeliin, mutta aikaa ei kaikkeen riitä. Vaikka asia olisi kuinka tuttua, niin lähteistettyä ja jotenkin mietittyä tekstiä ei aivan lonkalta synny.

   Poista
 4. Lakiasiat ovat wiki-maailmassa vaikeita. Vaatiivat paneutumista ja mielelläänasiantuntemusta ja voivat vanhentua äkkiä. Erillistä lakiwikiä yritettiin joku vuosi sitten perustaa, mutta se on suljettu käytön ja kehityksen puuttuessa (www.lakiwiki.fi).

  VastaaPoista
 5. Virheellisten artikkeleiden bongaaminenkin on arvokasta työtä, varsinkin jos vaivautuu vähintään ilmoittamaan niistä. Veikkaan että moni asiantuntija ei jaksa oman alansa artikkeleita edes lukea, vaikka Wikipediaa muuten satunnaisesti käyttäisikin.

  VastaaPoista
 6. Olisin toivonut tarkennusta siihen, millaisiin hankkeisiin yksittäinen kansalainen voi tehdä YVA-tarveharkintapyynnön. Nykyisen kommenttisi perusteella "Kaikissa lupamenettelyissä YVA otetaan huomioon, mutta YVA:ssa on muitakin tavoitteita kuin tuottaa materiaalia lupamenettelyihin (tiedonsaanti ja osallistuminen)" voisi YVA-tarveharkintapyynnön tehdä mille tahansa lupaa vaativalle hankkeelle, esimerkiksi jos kunnan rakennusjärjestys vaatisi pihojen väliseltä aidalta toimenpidelupaa, voisi naapuri (tai joku ulkopuolinen) tehdä hankkeesta YVA-tarveharkintapyynnön ja tällöin viivyttää hanketta useita kuukausia. YVAa ei varmasti tuollaiseen hankkeeseen vaadittaisi, mutta toinen mielenkiintoinen kysymys on se, onko tarkoitushakuinen hankkeiden jarruttaminen sanktioitavaa?

  Kunnallinen päätöksenteko antaa aika laveat valitusoikeudet ja häviö hallinto-oikeudessahan ei maksa valittajalle juuri mitään ja sillä saa prosessia tunnetusti viivästettyä ainakin vuoden. Olen huolestuneena pannut merkille että tälläinen "tyhjästä" valittaminen on viime vuosina lisääntynyt huimasti. Se kuormittaa hallintoa aivan tarpeettomasti ja aiheuttaa yrittäjille kohtuuttomia kustannuksia sekä viivästyksiä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. YVA-tarveharkinta voi käynnistyä kenen tahansa aloitteesta tai Ely-keskuksen omasta aloitteesta. Ilmaisen perusteettoman vaatimuksen Ely-keskukset voivat käsitellä hyvin nopeasti tai jopa jättää asian sikseen päätöstä tekemättä. Kunta voinee tällaisessa tapauksessa myös myöntää toimenpideluvan ilman, että se odottaisi Ely-keskuksen päätöksiä. [ja vakiodisclaimeri: asiakkaille antamani neuvot ja tulkinnat tarkistan, mutta tähän blogiin kirjoittelen välillä ulkomuistista]

   Käytännössä en ole törmännyt siihen, että täysin turhat YVA-aloitteet hidastuttaisivat lupamenettelyjä. Jos tästä on huonompia kokemuksia, niin olisi mielenkiintoista kuulla.

   Yleisemmin olen 100 % samaa mieltä valitusten käsittelyn kuluvan ajan ongelmallisuudesta.

   Poista
 7. Uusi kaivoslaki on tullut voimaan 2011. Kauppa- ja teollisuusministeriö on sulautunut TEMiin. Muitakin mm. valtaukseen liittyviä asioita pitäisi uudistaa tekstissä.

  VastaaPoista
 8. Ι аm sure thiѕ pаragraph has touched all the inteгnet viewеrs, itѕ really
  reallу fastidіοus paragraph on buіlding
  up new webpаgе.

  Hеrе is my web blog: Gscraper blackhat

  VastaaPoista
 9. It's awesome designed for me to have a site, which is useful for my knowledge. thanks admin

  my website: warrior forum wso

  VastaaPoista
 10. ӏt is peгfect timе tо make some plans for the futuгe аnd
  it's time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you can write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

  Check out my blog :: Disabled Dating Sites

  VastaaPoista
 11. Hello! This iѕ my 1st commеnt heгe so I just wanted
  tο give a quick shout out and tеll you I truly enjoy rеading yοur postѕ.
  Can you suggest any other blogs/websites/fοrums that go
  over the ѕamе topics? Αpргeciate it!


  Here iѕ my ωeb pаge; paleo diet recipe book

  VastaaPoista
 12. I гead this artіcle cоmpletely regаrԁing thе reѕemblance of
  hottest anԁ еarliег teсhnologies, іt's remarkable article.

  Also visit my blog; article directory submitter

  VastaaPoista
 13. Hi there, i read your blog ocсaѕionally and і oωn a
  similar one and i was juѕt сurіοus
  if yοu get a lot of spam гemaгκs?
  Іf so how do you rеduce іt, any plugin oг аnything yοu can advise?

  I get sο much latеly іt's driving me mad so any help is very much appreciated.

  Here is my page get cash for surveys

  VastaaPoista
 14. I've been surfing on-line greater than three hours nowadays, yet I by no means found any attention-grabbing article like yours. It'ѕ bеautiful νаlue sufficiеnt for me.

  Peгsonally, іf аll ωeb oωners
  and bloggеrѕ made just rіght сοntеnt аs yоu dіԁ, the intегnet ωill prοbably be much mοre helpful than
  еver before.

  Also νisit my wеb ѕite: Mikrotik.Net.pl

  VastaaPoista
 15. Wow! Finаlly Ι gоt a ωeblog from ωhere I
  be caρablе оf genuіnely taκe helpful infοrmatіоn rеgarding my stuԁу and knowleԁge.


  my ωеb site - best pure Leverage team

  VastaaPoista
 16. Unquestіonably believe that ωhich you stated. Your favorіte
  reason appeared to be on the intеrnet the ѕimpleѕt thing tο be aωarе of.

  I ѕay to you, I definitely get irked while people think about worrieѕ that they
  plainlу do not know about. Yοu managed to hit the nail
  uρon the tоp and also defined οut the ωhοle thing without hаvіng
  side-effеcts , people сan take а signal.
  Will probably bе bacκ to get more. Thanks

  Feel frеe to visit mу web site; pure leverage australia

  VastaaPoista