perjantai 2. heinäkuuta 2010

EDD viranomaisten avulla

Vielä yksi bloggaus ennen kesälomaa…

Yrityskauppoihin liittyy usein ostettavien yritysten arviointi, due diligence -prosessi. Ne ovat liikejuridiikkaan keskittyvien asianajotoimistojen arkipäivää. Ympäristökysymykset ovat yksi osa selvitystä, ja tämän osa-alueen tarkastusta voidaan kutsua nimellä EDD, Environmental Due Diligence.

EDD:ssä myyjän antamia tietoja voidaan täydentää viranomaisilta pyydettäviltä tiedoilta. Tällöin pyritään saamaan ympäristöviranomaisilta nopeasti ja laajasti tietoa ostattavan yrityksen toiminnasta. Lasse Vuola on kirjoittanut Joensuun yliopiston viimeisimpään Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirjaan artikkelin aiheesta ”Environmental due diligence viranomaisen neuvonnan, salassapidon ja vastuun kannalta.”.

Tulkitsin kirjoituksen siten, että siinä kannatettiin seuraavia ajatuksia:
  • EDD:ssä saatetaan pyytää viranomaiselta suuria määriä tietoja hyvin nopeassa aikataulussa. Viranomaisen tulisi ottaa huomioon asiaan liittyvät tärkeät vaihdannan intressit, ja mahdollisuuksien mukaan priorisoida näitä kyselyitä.
  • Viranomaisen tulisi pyydettäessä luovuttaa EDD:tä varten tietoja uhanalaisista eläin- ja kasvilajeista ja arvokkaiden luonnonalueiden suojelusta, koska tietojen käyttö tätä tarkoitusta varten ei vaaranna suojelua (Julkisuuslaki 24 §:n 1 momentin 14 kohta).
  • Viranomaisen tulisi luovuttaa EDD:tä varten valvonta-asiakirjoja jo toteutetuista tarkastus- ja valvontakäynneistä, koska tiedon antaminen ei vaaranna valvonnan tai tarkoituksen toteutumista (JulkL 24.1,15 §).
  • Ympäristöviranomaisen hallussa olevien yrityssalaisuuksien osalta harkinta ei ole yksinkertaista (JulkL 24.1,20). Päästö- ja tarkkailutiedot ovat kuitenkin aina julkisia (YSL 109 §).
Environmental due diligence -menettelyitä itsekin hoitavana kannatan toki näitä tulkintaohjeita.

Valvonnan, lupien hakemisen ja valitusten yhteydessä yritykset tulevat helposti luovuttaneeksi paitsi päästöjä ja ympäristöä koskevia tietoja, niin usein myös tuotantomääriin ja prosesseihin liittyvää tietoa. Yritysten kannattaa muistaa, että nämä tiedot voivat päätyä myös muiden kuin ympäristöviranomaisten käsiin, ellei niitä erikseen ilmoiteta salaiseksi. Tosin oma arvioni on, että avoimuudesta harvoin koituu vahinkoa yhtiölle.

Blogikirjoituksia jälleen elokuun puolen välin jälkeen. Kommentoida saa toki kesälläkin. Aurinkoista kesää.