maanantai 30. elokuuta 2010

Päästökauppa esillä Ilmansuojelupäivillä

Kävin muutaman vuoden tauon jälkeen Lappeenrannan Ilmansuojelupäivillä. Ne järjestettiin jo 35. kerran.

Nyt päivillä painottui voimakkaasti ilmastonmuutos. Minusta hiukan liikaakin. Vaikka esimerkiksi päästökauppaan liittyvää juridiikka tulee työssä esiin säännöllisesti, niin perinteisiin rikkidioksidin ja typenoksidien päästöihin, hiukkasiin, hajuihin ym. kysymyksiin törmää vielä useammin. Saman uskoisin pätevän useimpiin muihinkin päivillä ahkerasti käyneisiin ihmisiin.

Edellä mainitusta kritiikistä huolimatta annan tunnustuksen minulle antoisimmasta esityksestä Magnus Cederlöfille ympäristöministeriöstä. Seuraavassa muutama hajanainen muistiinpano aiheesta ”Päästökaupan viimeiset tuulet”:
  • EU:n laajuisen kyselyn mukaan päästökauppa on johtanut yli puolessa yrityksistä päästöjen vähennystoimiin. Tämän näkökulman ylenmääräistä korostamista tosin kritisoitiin esityksen jälkeisessä keskustelussa. Päästökaupan perusajatus on säännellä, että kauppaan kuuluvien toimintojen yhteiset hiilidioksidipäästöt jäävät poliittisesti määrätyn rajan alle. Tällöin kysymys siitä, kuinka paljon päästöt ovat vähentyneet päästökaupan takia ja kuinka paljon muusta syystä ei ole kovin keskeinen. Toisin on vaikkapa verotuksessa, jossa ympäristöverojen vaikutuksen päästöihin ainakin pitäisi olla keskeinen kysymys.
  • Saman tutkimuksen perusteella ”yli 80 % yrityksistä sanoo, ettei päästökauppa ole johtanut tuotannon sijoittamiseen muualle”. Mielenkiintoinen tieto. Tosin kääntäisin asian toisin päin: ”lähes 20 % yrityksistä on siirtänyt tai harkitsee siirtävänsä tuotantoa muualle päästökaupan vuoksi”.
  • Vaikka muuallakin maailmassa on päästökauppajärjestelmiä, ovat ne tällä hetkellä merkittävyydeltään ja volyymiltään pieniä EU:n päästökauppaan verrattuna. Yhdysvaltain liittovaltiontasoinen päästökauppa on vastatuulessa. (Esityksessä ei tullut tarkasti esiin, onko jossain vaiheessa suuria toiveita herättänyt Waxman – Markey Bill lopullisesti haudattu, mutta ainakaan pikainen eteneminen ei nähtävästi tule kyseeseen senaatissa).
  • EU:n SO2-/NOx-päästökauppa on edelleen esillä keskusteluissa. Komission tilaama konsulttiselvitys on meneillään, ja mallilaskelmien perusteella päästökauppa olisi kustannustehokkaampi kuin teollisuuden päästödirektiiviin perustuva malli (laitoskohtaiset BATtiin perustuvat päästörajat).

maanantai 23. elokuuta 2010

Tuulivoimaa edistetään..

..vai edistetäänkö?

Kymmenen vuotta on puhuttu ympäristölainsäädännön kehittämisestä siten, että se soveltuisi paremmin tuulivoimarakentamisen erityispiirteisiin eikä hidastaisi turhaan tuulivoiman rakentamista. Lainmuutoksia vaan ei ole saatu tehtyä.

Mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Ympäristöministeriössä on valmisteltu hallituksen esitys maankäyttö- ja rakennuslain muutoksesta. Siinä säädetään, että yleiskaavaa voidaan lähes aina käyttää tuulivoimaloiden rakentamisen perusteena. Tämän pitäisi varmistaa, että samaa kohdetta varten ei ainakaan tarvitse laatia sekä asemakaavaa että yleiskaavaa. Alueiden laajuuden takia yleiskaava sopii muutenkin paremmin tuulivoima-alueiden suunnitteluun.

Hannele Pokka lupasi toukokuussa, että hallituksen esitys annetaan eduskunnalle vielä ennen juhannusta. Toivottavasti ei veny ensi juhannukseen.

No, kun alkuun ehkä jollain aikataululla päästään, niin jos sitten jatkoakin seuraisi. Seuraavaksi voitaisiin vaikka tarttua mm. Lauri Jääskeläisen esillä pitämään ajatukseen, että rakennuslupamenettely poistettaisiin tuulivoimaloilta.

Sen verran täytyy vielä nostaa omaa häntää, että aika paljon nyt keskustelussa olevia ideoita löytyy kirjoituksestani vuodelta 2001: Merituulivoima teollisena energialähteenä - Merituulivoimarakentamisen oikeudelliset edellytykset, s. 77-79 (pysyvää osoitetta en löytänyt, mutta löytyy Pohjolan Voiman sivuilta googlella).

maanantai 16. elokuuta 2010

Energiaoikeuden ja ympäristöoikeuden suhde

Kesäloman aikana saapui kappale Kim Taluksen toimittamasta kirjasta Energy Law in Finland. Kirjoitin siihen luvun Interaction between Energy Law and Environmental Law.

Niille, jotka eivät malta odottaa tilamansa kirjan saapumista postitse, paljastan seuraavassa jo osia yhteenvedostani: